Stichting Hero Tiel

Gedurende haar leven is Carla van Helden zich ervan bewust dat zij en haar gezin het goed hebben maar dat er helaas ook mensen zijn die minder bevoorrecht zijn.

Tot groot verdriet van haar familie overlijdt Carla, geheel onverwacht, op 10 oktober 2020. Dit is de dag dat Stichting Hero werd opgericht. Het was haar wens om met haar nalatenschap niet alleen hulpbehoevende mensen maar ook projecten en organisaties met (bij voorkeur) een binding met Tiel financieel te ondersteunen. Als betrokken Tielse had haar woonplaats een speciaal plekje in haar hart.

Het motto van Carla was "Begin de dag met een dansje".
Dit deuntje was tevens de ringtone van haar telefoon.
Wat zal het fijn zijn als ooit voor iedereen de dag met een dansje kan beginnen....

foto FillWzg1MCw1NTBd

Visie

Een waardig en fatsoenlijk leven voor hulpbehoevenden.
En organisaties met een binding met Tiel kunnen hun functionele wensen en doelen realiseren.

PHOTO 2023 01 03 11 32 561 FillWzg1MCw1NTBd

Missie

Stichting Hero streeft ernaar dat, binnen het gedachtengoed van Carla, hulpbehoevenden voor wie bepaalde levensbehoeften niet of minder vanzelfsprekend zijn alsnog de mogelijkheid hiertoe krijgen. Denk hierbij aan gezonde voeding, huisvesting, (medische) verzorging, onderwijs, bescherming, sport en cultuur. Eigenlijk alle ingrediƫnten om een menswaardig bestaan te kunnen leiden en deel te kunnen nemen aan de maatschappij.
Ook organisaties, verbonden met de stad Tiel, zullen hun nuttige projecten en doelen kunnen verwezenlijken.

Bekijk onze projecten
Hulpbehoevenden

Helaas zijn gewone, dagelijkse dingen niet voor iedereen vanzelfsprekend, beschikbaar of toegankelijk zoals:

Voeding en medische zorg
Gezonde voeding is erg belangrijk en draagt bij aan een gezonder leven. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend dit kan leiden tot gezondheidsklachten of ziekte waarvoor medische hulp noodzakelijk is.

Huisvesting en bescherming
Een thuis voor bijv. kinderen en jong volwassenen maar ook ouderen die door omstandigheden niet thuis of niet zelfstandig kunnen wonen. Een beschermde en vertrouwde woon, leef-en werkomgeving zijn van cruciaal belang om een plek in onze maatschappij te kunnen behouden.

Onderwijs
Onderwijs geeft kansen voor de toekomst. Ieder persoon heeft recht op goed en passend onderwijs. Leerlingen worden voorbereid op hun deelname aan de maatschappij.

Sporten
Sporten is gezond, leuk en brengt je in contact met anderen. Het ontspant en werkt goed bij somberheid en angst. Fysieke activiteiten kunnen bijdragen aan het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting.

Culturele en sociale activiteiten
Kunst en cultuur verrijken, inspireren en maken je blij. Ook draagt het bij aan de sociale en algemene ontwikkeling. Er ontstaan nieuwe sociale contacten.

Organisaties en projecten verbonden met de stad Tiel
De meeste organisaties en projecten zijn (deels) afhankelijk van subsidies en donaties. Naast het bieden van steun aan hulpbehoevenden zijn er ook organisaties en projecten die bijdragen aan de sfeer en het behoud van de karakteristieke, waardevolle, functionele en historische bezittingen van de stad Tiel.

7

Hertenkamp Tiel

Stichting Hero gaat Stichting Hertenkamp Tiel financieel ondersteunen met een donatie voor het vervangen van het bestaande straatwerk.

LEES VERDER....
Flipje Stichting Hero Tiel3

Flipje

Tiel, de geboortestad van Flipje

Lees verder

Begin de dag met een dansje...

Begin de dag met een dansje
Begin de dag met een lach
Want wie vrolijk kijkt in de morgen
Die lacht de hele dag
Ja, die lacht de hele dag!

 

Neem direct contact op

Mijn persoonsgegevens mogen behandeld worden conform de Privacyverklaring